Categories
Power 6/55 Thứ 3

XS Mega Chủ Nhật //, Kết quả xổ số Vietlott trực tiếp Hôm Nay

 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 32
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 15.005.629
Giải 1 15 10.000.000
Giải 2 971 300.000
Giải 3 15122 30.000
Categories
Chủ Nhật

Power 6/55 Thứ Ba //, Kết quả xổ số Vietlott trực tiếp Hôm Nay

 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.394.271.200
Jackpot 2 0 4.176.451.550
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000
Categories
Power 6/55 Thứ 3

XS Mega Chủ Nhật //, Kết quả xổ số Vietlott trực tiếp Hôm Nay

 • 01
 • 03
 • 04
 • 05
 • 32
 • 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 15.005.629
Giải 1 15 10.000.000
Giải 2 971 300.000
Giải 3 15122 30.000
Categories
Power 6/55 Thứ 7

Power 6/55 Thứ Bảy //, Kết quả xổ số Vietlott trực tiếp Hôm Nay

 • 20
 • 26
 • 41
 • 46
 • 47
 • 48
 • 18
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.394.271.200
Jackpot 2 0 4.176.451.550
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 473 500.000
Giải 3 10831 50.000
Categories
Power 6/55 Thứ 3

XS Mega Chủ Nhật //, Kết quả xổ số Vietlott trực tiếp Hôm Nay

 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
 • **
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 13.303.467
Giải 1 0 10.000.000
Giải 2 0 300.000
Giải 3 0 30.000